PRO21 – Optyk Krotoszyn | Andrzej Kwiek, Ilona Płonka-Kwiek | Okulista w Krotoszynie
Z nami widzisz świat w lepszych barwach

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Optometrysta

Zgodnie z opisem Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl)
Optometrysta posiada następujące umiejętności:
wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego w zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej, za pomocą testów, urządzeń i przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz programów komputerowych, urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników; dobór i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta; przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz na zlecenie lekarza rehabilitacja układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta; prowadzenie badań przesiewowych w celu wykrycia wad wzroku oraz odstępstw od norm fizjologicznych układu wzrokowego; udzielanie informacji i porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku.

gabinety

W naszych gabinetach przyjmuje mgr inż. Ilona Płonka-Kwiek  (numer optometrysty:  NO10312,  członek PTOO)

oraz mgr inż. Karolina Stasik.

Posiadamy dwa gabinety. Pierwszy znajduje się na przy salonie, dostosowany jest do osób niepełnosprawnych. Wykonujemy w nim pełne badanie optometryczne, dobór okularów i soczewek kontaktowych,  kontrolę dna oka za pomocą fundus kamery oraz pomiar ciśnienia śródgałkowego. Drugi gabinet znajduje się na pierwszym piętrze nad salonem optycznym (prowadzi do niego inne wejście!). Jest dedykowany przede wszystkim do terapii widzenia i badań przesiewowych dzieci, jednak zrobimy w nim również pełne badanie optometryczne, dobór okularów i soczewek kontaktowych.

 Oferujemy:

–  Komputerowe badanie wzroku w cenie okularów;

–  Dobór soczewek okularowych;

–  Dopasowanie soczewek kontaktowych sferycznych, torycznych i multifocalnych.

–  Sprawdzenie widzenia obuocznego;

–  Ocena przedniego odcinka oka;

–  Terapia wzrokowa.

Udział w szkolenia i konferencjach:

 • Konferencja Optometria 2011,
 • Konferencja Optometria 2013,
 • Konferencja Optometria 2015,
 • Konferencja Optometria 2016,
 • Konferencja Optometria 2017,
 • Konferencja Optometria 2018,
 • Konferencja Optometria 2019,
 • Kurs Vision Therapy 2016,
 • Kurs Terapii Widzenia prowadzona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
 • Kursy organizowane przez firmę Alcon,
 • Kursy akredytacyjne do sprzedaży soczewek MiyoSmart oraz MiSight,
 • i wiele innych :).

   ośka 4 ośka 3