PRO21 – Optyk Krotoszyn | Andrzej Kwiek, Ilona Płonka-Kwiek | Okulista w Krotoszynie
Z nami widzisz świat w lepszych barwach

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Optometrysta

Zgodnie z opisem Ministerstwa Zdrowia (www.mz.gov.pl)
Optometrysta posiada następujące umiejętności:
wykonywanie pomiarów parametrów układu wzrokowego w zakresie niezbędnym dla potrzeb korekcji optycznej, za pomocą testów, urządzeń i przyrządów przeznaczonych do badania, wykrywania i diagnozowania wad układu wzrokowego oraz programów komputerowych, urządzeń i środków pomocniczych niezbędnych do prawidłowego wykonania pomiarów i oceny ich wyników; dobór i przepisywanie soczewek okularowych i kontaktowych, opraw okularowych i innych pomocy wzrokowych w zależności od warunków anatomicznych pacjenta; przeprowadzanie i nadzorowanie treningu oraz na zlecenie lekarza rehabilitacja układu wzrokowego w aspekcie przywrócenia sprawności wzrokowej w zależności od wad układu wzrokowego pacjenta; prowadzenie badań przesiewowych w celu wykrycia wad wzroku oraz odstępstw od norm fizjologicznych układu wzrokowego; udzielanie informacji i porad odnośnie działania i stosowania wyrobów medycznych związanych z optyczną korekcją narządu wzroku.

optometrysta1 optometrysta2

W naszym gabinecie przyjmuje mgr inż. Ilona Płonka-Kwiek  (numer optometrysty:  NO10312,  członek PTOO)

oraz mgr inż. Karolina Stasik.

 

 Oferujemy:

–  Komputerowe badanie wzroku w cenie okularów;

–  Dobór soczewek okularowych;

–  Dopasowanie soczewek kontaktowych sferycznych i torycznych;

–  Sprawdzenie widzenia obuocznego;

–  Ocena przedniego odcinka oka;

–  Terapia wzrokowa.

Udział w szkolenia i konferencjach:

  • Konferencja Optometria 2011,
  • Konferencja Optometria 2013,
  • Konferencja Optometria 2015,
  • Konferencja Optometria 2016,
  • Konferencja Optometria 2017,
  • Konferencja Optometria 2018,
  • Konferencja Optometria 2019,
  • Kurs Vision Therapy 2016,
  • Kurs Terapii Widzenia prowadzona na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  • i wiele innych :).

optometrysta3 optometrysta4